Author Archives: root

ODS – Online Data Services Jsc. (Công ty cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Trực tuyến)

January 5, 2013 in Data Center by root  |  No Comments

ODS – Online Data Services Jsc. (Công ty cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Trực tuyến) Read more

Đặt máy chủ

June 26, 2012 in Thuê chổ đặt máy chủ by root  |  No Comments

Dịch vụ thuê chổ đặt máy chủ – Server co-lotion chỉ 1.399.000 VND / tháng

Hotline: 090.333.9009
Hãy sử dụng dịch vụ đặt máy chủ tại các Datacenter Việt Nam hàng đầu để khẳng định giá trị thương hiệu hàng đầu của doanh nghiệp mình trên Internet.

Bạn có thể lưa chọn đặt máy chủ ở Datacenter VDC, FPT, ODS, Viettel. HSC … Hồ Chí Minh hay Hà Nội

iMS Vietnam Quang ba website